Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 999/2019 saakka, julkaistu 3.10.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 260 saakka (julkaistu 11.10.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 75/2019 saakka (julkaistu 11.10.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)