Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 638/2019 saakka, julkaistu16.5.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 128 saakka (julkaistu 16.5.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 27/2019 saakka (julkaistu 17.5.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)