Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 68/2020 saakka, julkaistu 11.2.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 042I saakka (julkaistu 14.2.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 16/2020 saakka (julkaistu 12.2.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)