Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 831/2021 saakka, julkaistu 23.9.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 338 saakka (julkaistu 23.9.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 63/2021 saakka (julkaistu 27.9.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)