Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1207/2020 saakka, julkaistu 31.12.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 006 saakka (julkaistu 8.1.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 1/2021 saakka (julkaistu 15.1.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)