Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 968/2022 saakka, julkaistu 1.12.2022. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 302 saakka (julkaistu 22.11.2022). Valtiosopimuksia seurattu SopS 73/2022 saakka (julkaistu 23.11.2022).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)