Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 285/2019 saakka, julkaistu 14.3.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 62 saakka (julkaistu 1.3.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 12/2019 saakka (julkaistu 15.3.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)