Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 871/2019 saakka, julkaistu 10.7.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 175 saakka (julkaistu 28.6.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 51/2019 saakka (julkaistu 25.6.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)