Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 740/2021 saakka, julkaistu 20.7.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 255 saakka (julkaistu 16.7.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 56/2021 saakka (julkaistu 12.7.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)