Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 241/2024 saakka, julkaistu 8.5.2024. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 17.5.2024 saakka. Valtiosopimuksia seurattu SopS 48/2024 saakka, julkaistu 13.5.2024.

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)