Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 59/2022 saakka, julkaistu 20.1.2022. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 10 saakka (julkaistu 17.1.2022). Valtiosopimuksia seurattu SopS 7/2022 saakka (julkaistu 19.1.2022).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)