Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 88/2024 saakka, julkaistu 20.2.2024. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 19.2.2024 saakka. Valtiosopimuksia seurattu SopS 12/2024 saakka, julkaistu 26.2.2024.

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)