Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 656/2020 saakka, julkaistu 8.9.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 304 saakka (julkaistu 18.9.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 90/2020 saakka (julkaistu 15.9.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)