Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 979/2019 saakka, julkaistu 2.9.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 237 saakka (julkaistu 13.9.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 67/2019 saakka (julkaistu 10.9.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)