Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 356/2021 saakka, julkaistu 27.4.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 150 saakka (julkaistu 30.4.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 30/2021 saakka (julkaistu 30.4.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)