Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 30/2019 saakka, julkaistu 16.1.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 327 saakka (julkaistu 21.12.2018). Valtiosopimuksia seurattu SopS 81/2018 saakka (julkaistu 20.12.2018).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)