Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 872/2021 saakka, julkaistu 14.10.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 372 saakka (julkaistu 20.10.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 67/2021 saakka (julkaistu 19.10.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)