Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 311/2024 saakka, julkaistu 13.6.2024. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 18.6.2024 saakka. Valtiosopimuksia seurattu SopS 55/2024 saakka, julkaistu 20.6.2024.

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)