Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1008/2021 saakka, julkaistu 25.11.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 426 saakka (julkaistu 29.11.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 75/2021 saakka (julkaistu 24.11.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)