Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 384/2020 saakka, julkaistu 28.5.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 171 saakka (julkaistu 2.6.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 49/2020 saakka (julkaistu 3.6.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)