Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 834/2023 saakka, julkaistu 25.5.2023. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 139 saakka (julkaistu 26.5.2023). Valtiosopimuksia seurattu SopS 40/2023 saakka (julkaistu 30.5.2023)

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)