Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 157/2024 saakka, julkaistu 8.4.2024. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 15.4.2024 saakka. Valtiosopimuksia seurattu SopS 17/2024 saakka, julkaistu 4.4.2024.

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)