Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 451/2021 saakka, julkaistu 3.6.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 203I saakka (julkaistu 9.6.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 35/2021 saakka (julkaistu 1.6.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)