Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 478/2024 saakka, julkaistu 9.7.2024. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 4.7.2024 saakka. Valtiosopimuksia seurattu SopS 66/2024 saakka, julkaistu 4.7.2024.

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)