Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 353/2023 saakka, julkaistu 16.3.2023. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 79 saakka (julkaistu 17.3.2023). Valtiosopimuksia seurattu SopS 15/2023 saakka (julkaistu 23.2.2023)

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)