Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 538/2018 saakka, julkaistu 12.7.2018. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 177 saakka (julkaistu 13.7.2018). Valtiosopimuksia seurattu SopS 53/2018 saakka (julkaistu 10.7.2018).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)