Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1053/2023 saakka, julkaistu 30.11.2023. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 4.12.2023 saakka. Valtiosopimuksia seurattu SopS 77/2023 saakka, julkaistu 4.12.2023.

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)