Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 600/2020 saakka, julkaistu 30.7.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 223 saakka (julkaistu 10.7.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 78/2020 saakka (julkaistu 30.7.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)