Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 836/2017 saakka, julkaistu 7.12.2017. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 325 saakka (julkaistu 8.12.2017). Valtiosopimuksia seurattu SopS 99/2017 saakka (julkaistu 7.12.2017).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)

STUKin määräykset