Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 272/2021 saakka, julkaistu 8.4.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 131 saakka (julkaistu 16.4.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 27/2021 saakka (julkaistu 13.4.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)