Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 766/2022 saakka, julkaistu 11.8.2022. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 205 saakka (julkaistu 5.8.2022). Valtiosopimuksia seurattu SopS 55/2022 saakka (julkaistu 9.8.2022).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)