Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 179/2021 saakka, julkaistu 4.3.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 059 saakka (julkaistu 19.2.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 14/2021 saakka (julkaistu 26.2.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)