Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1054/2019 saakka, julkaistu 6.11.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 294 saakka (julkaistu 14.11.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 80/2019 saakka (julkaistu 11.11.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)