Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 364/2018 saakka, julkaistu 14.5.2018. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 115 saakka (julkaistu 4.5.2018). Valtiosopimuksia seurattu SopS 30/2018 saakka (julkaistu 14.5.2018).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)

STUKin määräykset