Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 177/2020 saakka, julkaistu 2.4.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 101 saakka (julkaistu 1.4.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 33/2020 saakka (julkaistu 7.4.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)