Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 476/2022 saakka, julkaistu 22.6.2022. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 166 saakka (julkaistu 22.6.2022). Valtiosopimuksia seurattu SopS 46/2022 saakka (julkaistu 21.6.2022).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)