Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 939/2023 saakka, julkaistu 13.9.2023. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 228I saakka (julkaistu 15.9.2023). Valtiosopimuksia seurattu SopS 60/2023 saakka (julkaistu 11.9.2023)

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)