Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 804/2020 saakka, julkaistu 18.11.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 389 saakka (julkaistu 19.11.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 103/2020 saakka (julkaistu 24.11.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)