Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 43/2020 saakka, julkaistu 23.1.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 004 saakka (julkaistu 8.1.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 9/2020 saakka (julkaistu 28.1.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)