Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 158/2019 saakka, julkaistu 4.2.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 31 saakka (julkaistu 1.2.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 5/2019 saakka (julkaistu 11.2.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)