Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 901/2019 saakka, julkaistu 18.7.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 208 saakka (julkaistu 8.8.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 60/2019 saakka (julkaistu 13.8.2019).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)