Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 886/2021 saakka, julkaistu 21.10.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 372 saakka (julkaistu 20.10.2021). Valtiosopimuksia seurattu SopS 69/2021 saakka (julkaistu 21.10.2021).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)