Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1059/2018 saakka, julkaistu 10.12.2018. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 306 saakka (julkaistu 30.11.2018). Valtiosopimuksia seurattu SopS 79/2018 saakka (julkaistu 17.12.2018).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)