Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 662/2020 saakka, julkaistu 16.9.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 308 saakka (julkaistu 22.9.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 90/2020 saakka (julkaistu 15.9.2020).

Säteilytoiminta

Ydinenergian käyttö

Valmius- ja pelastustoiminta

Kuljetukset

Muita säädöksiä

STUKin määräykset

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)