Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 940/2023 saakka, julkaistu 19.9.2023. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 228I saakka (julkaistu 15.9.2023). Valtiosopimuksia seurattu SopS 60/2023 saakka (julkaistu 11.9.2023)

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)