Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 80/2020 saakka, julkaistu 20.2.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 042I saakka (julkaistu 14.2.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 18/2020 saakka (julkaistu 18.2.2020).

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)