Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 519/2017 saakka, julkaistu 10.8.2017. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 198 saakka (julkaistu 28.7.2017). Valtiosopimuksia seurattu SopS 62/2017 saakka (julkaistu 19.7.2017).

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)