Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1479/2019 saakka, julkaistu 31.12.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 004 saakka (julkaistu 8.1.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 3/2020 saakka (julkaistu 17.1.2020).

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)