Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 638/2019 saakka, julkaistu16.5.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 128 saakka (julkaistu 16.5.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 26/2019 saakka (julkaistu 9.5.2019).

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)