Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1117/2019 saakka, julkaistu 4.12.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 306 saakka (julkaistu 27.11.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 85/2019 saakka (julkaistu 27.11.2019).

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)