Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 285/2019 saakka, julkaistu 14.3.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 62 saakka (julkaistu 1.3.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 12/2019 saakka (julkaistu 15.3.2019).

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet)

  • HUOM! Säteilylainsäädännön kokonaisuudistuksen yhtenä muutoksena on, että ST-ohjeet ovat jatkossa suositusluonteisia.