Sisällysluettelo

  • Asetus atomivastuulain 30–32 §:n soveltamisesta 28.1.1977/130

Siirry

Asetus atomivastuulain 30–32 §:n soveltamisesta 28.1.1977/130

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun atomivastuulain (484/72) 43 §:n nojalla:

Atomivastuulain nimike muutettu Ydinvastuulaiksi L:lla 820/89.

Suomen talletettua atomivastuulain (484/ 72) 1 §:n k kohdassa tarkoitettua lisäyleissopimusta koskevan liittymiskirjansa 14 päivänä tammikuuta 1977 Belgian hallituksen huostaan ja lisäyleissopimuksen voimaansaattamisen edellytysten siten täytyttyä sovelletaan atomivastuulain 30–32 §:ää, niistä 30 §:ää sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla (128/77), 14 päivästä huhtikuuta 1977.