Stuklex on Säteilyturvakeskuksen (STUK) säädöskokoelma, johon on koottu STUKin toimialan keskeisiä säädöksiä, viranomaisten määräyksiä ja STUKin viranomaisohjeita.

Viimeisimmät säädösmuutokset