Regelverk

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 743/2021, publicerad den 28.7.2021.

Strålningverksamhet

Användning av kärnenergi

Beredskaps- och räddningsverksamhet

Transport

Övriga författningar

STUKs föreskrifter

Kränkraftverksdirektiv (YVL)

Strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv)

Beredskapsanvisningar (VAL)