Regelverk

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 1003/2019, publicerad den 8.10.2019.

Strålningverksamhet

Användning av kärnenergi

Beredskaps- och räddningsverksamhet

Transport

Övriga författningar

STUKs föreskrifter

Kränkraftverksdirektiv (YVL)

Strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv)

Beredskapsanvisningar (VAL)