Regelverk

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 78/2024, publicerad den 15.2.2024.

Strålningverksamhet

Användning av kärnenergi

Beredskaps- och räddningsverksamhet

Transport

Övriga författningar

STUKs föreskrifter

Kränkraftverksdirektiv (YVL)

Beredskapsanvisningar (VAL)