Regelverk

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 478/2024, publicerad den 9.7.2024.

Strålningverksamhet

Användning av kärnenergi

Beredskaps- och räddningsverksamhet

Transport

Övriga författningar

STUKs föreskrifter

Kränkraftverksdirektiv (YVL)

Beredskapsanvisningar (VAL)