Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1066/2019 saakka, julkaistu 14.11.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 294 saakka (julkaistu 14.11.2019). Valtiosopimuksia seurattu SopS 80/2019 saakka (julkaistu 11.11.2019).

STUKin määräykset