Säännöstö

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 600/2020 saakka, julkaistu 30.7.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 258 saakka (julkaistu 7.8.2020). Valtiosopimuksia seurattu SopS 78/2020 saakka (julkaistu 30.7.2020).

STUKin määräykset