Sisällysluettelo

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös atomivastuulain 40 §:n mukaisesta todistuksesta 22.6.1978/512

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §
Siirry

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös atomivastuulain 40 §:n mukaisesta todistuksesta 22.6.1978/512

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun atomivastuulain (484/72) 40 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

Atomivastuulain nimike muutettu Ydinvastuulaiksi L:lla 820/1989.

1 §

1. mom.

Atomivastuulain (484/72) 40 §:n 1 momentissa tarkoitettu todistus taloudellisesta takuusta ydinaineen kuljetusta varten laaditaan tämän päätöksen liitteenä olevan kaavan mukaiselle lomakkeelle.

2 §

1. mom.

Todistuslomake on kokoa A4 ja väriltään vaaleanpunainen.

3 §

1. mom.

Todistuslomakkeita on saatavissa kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

4 §

1. mom.

Todistuslomake täytetään neljänä kappaleena. Näistä yksi on varsinainen todistus ja kolme jäljennöksiä. Jäljennöksiin on selvästi merkittävä, että kysymyksessä on jäljennös.

2. mom.

Jäljennöksistä yksi jää taloudellisen takuun antajalle ja yksi kauppa- ja teollisuusministeriölle. Yhden jäljennöksen toimittaa asianomainen ydinlaitoksen haltija ennen kuljetuksen alkamista säteilyturvallisuuslaitokselle.

Liite PDF-tiedostona.