Määritelmät

Määritelmäkokoelmassa on esitetty vuosina 2013–2018 julkaistujen YVL-ohjeiden määritelmät. YVL-ohjeisto on tällä hetkellä päivitettävänä – samoin määritelmät. Päivitettyjä YVL-ohjeita julkaistaan sitä mukaa kun ne valmistuvat. Päivitetyt määritelmät löytyvät kunkin päivitetyn ohjeen lopusta.