Regelverk

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 1565/2019, publicerad den 31.12.2019.

Strålningverksamhet

Användning av kärnenergi

Beredskaps- och räddningsverksamhet

Transport

Övriga författningar

STUKs föreskrifter

Kränkraftverksdirektiv (YVL)

Strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv)

Beredskapsanvisningar (VAL)