Regelverk

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 285/2019, publicerad den 14.3.2019.

Kränkraftverksdirektiv (YVL)

Strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv)

  • OBS! En förändring som införs på grund av den fullständiga revisionen av strålskyddslagstiftningen är att ST-direktiven i fortsättningen är av rekommendationskaraktär.