‹ Förstasidan

Kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot respons om utvecklande och användbarhet av Stuklex. Juridisk rådgivning och tolkning av innehållet i texterna är däremot inte en del av tjänsten.

Respons kan skickas via responsblankett eller till e-postadressen palaute@stuk.fi.

Strålsäkerhetscentralen
Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
PB 14, 00881 Helsingfors

Öppettider: 8.00 - 16.15
Telefon: (09) 759 881
Telefax: (09) 759 88 500
palaute@stuk.fi

Respons kan skickas via responsblankett eller till e-postadressen palaute@stuk.fi.