‹ Förstasidan

Kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot respons om utvecklande och användbarhet av Stuklex. Juridisk rådgivning och tolkning av innehållet i texterna är däremot inte en del av tjänsten.

Respons kan skickas via responsblankett eller till e-postadressen palaute@stuk.fi.

Strålsäkerhetscentralen
Ånäsgränden 1, 01370 Vanda

Öppettider: 8.00 - 16.15
Telefon: (09) 759 881
palaute@stuk.fi

Respons kan skickas via responsblankett eller till e-postadressen palaute@stuk.fi.