Termer

I Stuklex har valts centrala termer inom Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde. Termerna finns endast på finska och på engelska.