Innehållsförteckning

  • Förordning om maximibeloppet av en atomanläggnings innehavares ansvar enligt atomansvarighetslagen 30.10.1998/785

  • 1 §
  • 2 §

Förordning om maximibeloppet av en atomanläggnings innehavares ansvar enligt atomansvarighetslagen 30.10.1998/785

På föredragning av handels- och industriministern föreskrivs med stöd av 18 § 3 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/1972), sådant det lyder i lag 588/1994:

1 §

1. mom.

För innehavaren av en atomanläggning i Finland är maximibeloppet av det ansvar som avses i 18 § 1 mom. atomansvarighetslagen 175 miljoner särskilda dragningsrätter.

2 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.