‹ Förstasidan

Sökanvisningarna

Det är enklast att hitta innehåll i Stuklex med sökfunktionen.

Det behövs inte att avkorta söktermer med asterisk (*). I stället kan man skriva i sökfältet det ord eller de första bokstäverna som ingår i söktermen. Till exempel med söktermen ’strålning’ får man sökträff där ordet ’strälning’ ingår i alla sina böjningsformer. Söklogiken är densamma i alla sökformulär i Stuklex.

Mellanslag används mellan sökord. Mellanslag betyder och–operatorn.

Snabbsök

I övre delen av varje sida i webbtjänsten hittas snabbsök-fältet. När det används, omfattar söket alla innehållstyperna i webbtjänsten.

När man börjar skriva text i sökfälten föreslår sökmotoren färdiga söktermer som man har skrivit i fältet. Sökträffen anpassar sig dynamiskt till söktermerna när man ändrar sökordet. Om man inte hittar passliga sökträff i färdiga förslag, lönar det sig att klicka Sök-knappen. Då får man tillgång till alla sökträffen.

Varje innehållstyp har sitt eget snabbsök som hittas i vänstra sidobalken.

Avancerad sökning

Avancerad sökning hittas i övre delen i varje sida i webbtjänsten till höger om snabbsök-fältet. Varje innehållstyp har sin egen avancerad sökning i vänstra sidobalken.

I avancerad sökning kan man söka med antingen alla sökord som skrivs i sökfältet, vilket ord som helst som skrivs i sökfältet, en exakt fras eller utan ett specifikt ord. Det behövs inga anföringstecken när man söker med en exakt fras.

Med avståndssökning kan man begränsa sökning så att den innehåller dokument där söktermerna begfinner sig inom ett visst avståd från varandra. Söktermerna kan befinna sig högst ett hundra ord från varandra.

Begränsning av sök på sökträff-sidan

Det är möjligt att begränsa söket i vänstra sidobalken så att söket innehåller vissa innehållstyper.

Man kan klaccificera sökträffen antingen i kronologisk ordning eller enligt relevans. Relevans betyder i detta hänseende att sökträff viktas olikt i söket. Sökträffen visas först i kronologisk ordning så att de nyaste sökträffen visas på toppen.

Det är också möjligt att välja hur många sökträff som visas per sida åt gången.

Respons kan skickas via responsblankett eller till e-postadressen palaute@stuk.fi.