Innehållsförteckning

  • Förordning om tillämpning av 30-32 §§ atomansvarighetslagen. 28.1.1977/130

Förordning om tillämpning av 30-32 §§ atomansvarighetslagen. 28.1.1977/130

På föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas med stöd av 43 § atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/72):

Sedan Finland den 14 januari 1977 deponerat anslutningsinstrumentet beträffande den i 1 § k punkten av atomansvarighetslagen (484/72) avsedda tilläggskonventionen hos Belgiens regering och förutsättningarna för bringande i kraft av tilläggskonventionen sålunda uppfyllts, äger 30-32 §§ atomansvarighetslagen, av dessa lagrum 30 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 7 januari 1977 (128/77), tillämpning från den 14 april 1944.