SuVM 1/2017 vp HE 100/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 100/2017 vp ): Asia on saapunut suureen valiokuntaan mietinnön antamista varten, koska eduskunta ei hyväksynyt lakiehdotuksen sisältöä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suuren valiokunnan päätös:

Suuri valiokunta yhtyy eduskunnan päätökseen. 

Helsingissä 15.12.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen /kok

varapuheenjohtaja Simon Elo /sin

2. varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen /sd

jäsen Touko Aalto /vihr

jäsen Olavi Ala-Nissilä /kesk

jäsen Sirkka-Liisa Anttila /kesk

jäsen Paavo Arhinmäki /vas

jäsen Eva Biaudet /r

jäsen Sari Essayah /kd

jäsen Jukka Gustafsson /sd

jäsen Hanna Halmeenpää /vihr

jäsen Timo Harakka /sd

jäsen Elsi Katainen /kesk

jäsen Pia Kauma /kok

jäsen Kimmo Kivelä /sin

jäsen Susanna Koski /kok

jäsen Katri Kulmuni /kesk

jäsen Sanna Marin /sd

jäsen Jani Mäkelä /ps

jäsen Mika Niikko /ps

jäsen Sari Raassina /kok

jäsen Mikko Savola /kesk

jäsen Martti Talja /kesk

jäsen Sinuhe Wallinheimo /kok

varajäsen Kaj Turunen /sin

Valiokunnan sihteereinä on toiminut

valiokuntaneuvos Peter Saramo