PuVM 4/2022 vp HE 219/2022 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta ( HE 219/2022 vp ). Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies  Perttu  Wasenius  - oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslain muuttamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan lakiin tehtäisiin luonteeltaan teknisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen valmiuslain 88 ja 126 §:ään kesällä 2022 kahden toisistaan erillisen hallituksen esityksen johdosta samana päivänä vahvistetut muutokset. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

(1)
Eduskunnan käsittelyssä oli kesällä 2022 kaksi hallituksen esitystä, jotka sisälsivät ehdotuksia osin samojen valmiuslain pykälien muuttamiseksi. Toisessa esityksessä oli kyse valmiuslain kiireellisestä tarkistamisesta hybridiuhkien varalta ( HE 63/2022 vp ) ja toisessa hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvistä muutoksista ( HE 56/2021 vp ). Esitykset eivät siten sisällöllisesti liittyneet toisiinsa, mutta niihin sisältyneet muutosehdotukset kohdistuivat osin samoihin valmiuslain säännöksiin. Hallitusten esitysten sattumalta täysin päällekkäin osunut käsittelyaikataulu johti siihen, ettei niihin sisältyviä muutoksia ollut mahdollista eduskuntakäsittelyn aikana kokonaisuudessaan sovittaa yhteen. 

(2)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslain muuttamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan lakiin tehtäisiin luonteeltaan teknisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen valmiuslain 88 ja 126 §:ään kesällä 2022 kahden toisistaan erillisen hallituksen esityksen johdosta samana päivänä vahvistetut muutokset. Ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, ja lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

(3)
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella puolustusvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta kiirehtii oikeusministeriön valmistelussa olevaa valmiuslain kokonaisuudistusta. Heikentyneessä turvallisuustilanteessa on välttämätön tarve tarkastella valmiuslain ajantasaisuutta ja lain kautta poikkeusoloissa viranomaisille annettavia lisätoimivaltuuksia ja niiden riittävyyttä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Puolustusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 219/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 23.11.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Antti  Häkkänen  /kok   

varapuheenjohtaja  Jari  Ronkainen  /ps   

jäsen  Anders  Adlercreutz  /r   

jäsen  Atte  Harjanne  /vihr   

jäsen  Timo  Heinonen  /kok   

jäsen  Hanna  Holopainen  /vihr   

jäsen  Tuomas  Kettunen  /kesk   

jäsen  Kimmo  Kiljunen  /sd   

jäsen  Jukka  Kopra  /kok   

jäsen  Joonas  Könttä  /kesk   

jäsen  Markus  Mustajärvi  /vas   

jäsen  Juha  Mäenpää  /ps   

jäsen  Riitta  Mäkinen  /sd   

jäsen  Veijo  Niemi  /ps   

jäsen  Mikko  Savola  /kesk   

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Heikki  Savola  /