Sisällysluettelo

SuVM 10/1994 - HE 94/1993
Suuren valiokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksestä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi

SuVM 10/1994 - HE 94/1993Suuren valiokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksestä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi

HE 94/1993

Asian toisessa käsittelyssä eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykseen n:o 94/1993 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen muutoin lakivaliokunnan ehdotuksen (lakivaliokunnan mietintö n:o 22) mukaisesti, paitsi että sanotun lakiehdotuksen 48 lukuun on lisätty uusi, näin kuuluva 8 §:

"8 § (uusi)
Vanhentuminen

Muiden ympäristörikosten kuin ympäristörikkomuksen lyhin vanhentumisaika on kymmenen vuotta",

yhtynyt lakivaliokunnan ehdotuksiin esitykseen sisältyvien erinäisten lakiehdotusten tai lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettujen lakiehdotusten hyväksymisestä lakivaliokunnan esittämin tavoin

sekä niin ikään yhtynyt lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten n:ot 14, 25-27, 37, 38, 61, 67-69, 86-88, 98 ja 153 hylkäämisestä.

Kun asia tämän johdosta on ollut suuren valiokunnan käsiteltävänä, ovat valiokunnassa olleet asiantuntijoina kuultavina lainsäädäntöneuvos Ilkka Rautio ja lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen oikeusministeriöstä.

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ehdottaa,

että toisessa käsittelyssä 1. lakiehdotuksen 48. lukuun lisätty uusi 8 § poistettaisiin eli että sanottu luku hyväksyttäisiin lakivaliokunnan ehdotuksen mukaisena.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1995

-----